Econt Prof SRL

Succesul e de partea noastra!

Documente pentru inceperea activitatii

Anexa nr. 1

 

 

NOMENCLATORUL ACTELOR PERMISIVE

eliberate de către  autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor

juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător

 

I. Actele permisive care fac parte din categoria licențelor

 

Nr. crt.

Actul permisiv

Autoritatea emitentă

Alte autorități/entități implicate

1

 

Licenţă pentru activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet

Agenția Servicii Publice

 

Inspectoratul pentru Protecția Mediului

2

Licenţă pentru importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

3

Licenţă pentru fabricarea alcoolului etilic, a berii și a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei și vinului nr. 57/2006, și/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii și a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei și vinului nr. 57/2006, produse de producătorii autohtoni

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

 

Serviciul Fiscal de Stat

 

Inspectoratul pentru Protecția Mediului

4

Licenţă pentru importul produselor din tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea produselor din tutun şi/sau comercializarea angro a produselor din tutun şi a tutunului fermentat

 

5

Licenţă pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii și acumulatori uzați, inclusiv în stare prelucrată

Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Autoritățile administrației publice locale

6

Licenţă pentru producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă

Ministerul Afacerilor Interne

 

7

Licenţă pentru producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil

 

8

Licenţă pentru producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului „Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională

Agenția pentru Supraveghere Tehnică

 

Ministerul Afacerilor Interne

9

Licenţă pentru activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic

Serviciul Vamal

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

91

Licență pentru activitatea magazinelor duty-free în port

Serviciul Vamal

 

92

Licenţă pentru activitatea magazinelor, barurilor și restaurantelor duty-free la bordul navei

Serviciul Vamal

 

10

Licenţă pentru activitatea de broker vamal

Serviciul Vamal

11

 Licenţă pentru activitatea de protecție a informației: importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației (cu excepția activității desfășurate de autoritățile publice învestite cu acest drept prin lege); și/sau  prestarea serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației (cu excepția activității de protecție a secretului de stat); și/sau prestarea serviciilor în domeniul protecției tehnice a informației (cu excepția activității de protecție a secretului de stat)

Serviciul de Informații și Securitate

12

Licență pentru activitate de întreținere a cazinoului

 

Ministerul Afacerilor Interne

Autoritățile administrației publice locale

13

Licenţă pentru activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pentru o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

131

Licență pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și rambursare a valorii acestora

 

 

14

Licenţă pentru activitatea farmaceutică

Agenția Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

Agenția Servicii Publice

Agenția Naţională pentru Sănătate Publică

Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor

 Autoritățile administraţiei  publice locale

15

Licenţă pentru activitatea băncilor

Banca Naţională a Moldovei

Agenția Servicii Publice

Ministerul Afacerilor Interne

Serviciul Fiscal de Stat

16

Licenţă pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (a unităţilor de schimb valutar, altele decît băncile)

Agenția Servicii Publice

Ministerul Afacerilor Interne

Serviciul Fiscal de Stat

17

Licenţă pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată de către societăţile de plată, societăţile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poştale

Agenția Servicii Publice

18

Licenţă pentru activitatea de emitere a monedei electronice de către societăţile emitente de monedă electronică

Agenția Servicii Publice

19

Licenţă pentru activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Agenția Servicii Publice

20

Licenţă pentru activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii

Agenția Servicii Publice

Banca Națională a  Moldovei

21

Licenţă pentru activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut

Agenția Servicii Publice

22

Licenţă pentru activitatea pe piața de capital: societate de investiţii, operator pe piața de capital, societate de administrare fiduciară a investiţiilor

Agenția Servicii Publice

 

Banca Națională a Moldovei

23

Licenţă pentru activitatea biroului istoriilor de credit

Agenția Servicii Publice

24

Licenţă pentru importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Agenția Servicii Publice

Organismele de expertiză acreditate în domeniul securității industriale

Agenția de Mediu

Ministerul Afacerilor Interne

25

Licenţă pentru producerea energiei electrice; operarea pieţei energiei electrice; transportul energiei electrice; conducerea centralizată a sistemului electroenergetic; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice

Agenția Servicii Publice

Agenția de Mediu

Ministerul Afacerilor Interne

26

Licenţă pentru producerea gazelor naturale; transportul gazelor naturale; distribuţia gazelor naturale; stocarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la staţiile de alimentare

Agenția Servicii Publice

Organismele de expertiză acreditate în domeniul securității industriale

Agenția de Mediu

Ministerul Afacerilor Interne

27

Licenţă pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraş şi, după caz, sat, comună

Agenția Servicii Publice

Agenția de Mediu

Institutul Naţional de Metrologie

28

Licenţă pentru activitatea de producere, distribuţie și furnizare a energiei termice

Agenția Servicii Publice

Organismele de expertiză acreditate în domeniul securității industriale

Agenția de Mediu

Ministerul Afacerilor Interne

29

 

Licenţă pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile; producerea energiei termice din surse regenerabile; producerea biogazului ce urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale; producerea biocarburantului care urmează a fi procurat de importatorii de produse petroliere principale

Agenția Servicii Publice

Organismele de expertiză acreditate în domeniul securității industriale

 

30

Licenţă pentru utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice și Tehnologia Informaţiei

Agenția Servicii Publice

Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

31

Licenţă pentru activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Agenția Servicii Publice

 

 

II. Actele permisive care se încadrează în categoria autorizațiilor

 

Nr. crt.

Actul permisiv

Autoritatea emitentă

Alte autorități/enti-tăți implicate

Costul

Termenul de valabilitate

1

Certificat de desemnare în domeniul metrologiei

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Gratuit

În funcție de termenul de valabilitate a acreditării

2

Autorizație individuală de tranzit al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)

 

Agenția Servicii Publice

Gratuit

În funcție de solicitare

3

Autorizație individuală de import al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)

 

 

 

 

Agenția Servicii Publice

Gratuit

În funcție de solicitare

4

Autorizație individuală de export al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)

 

Agenția Servicii Publice

Gratuit

În funcție de solicitare

5

Autorizație individuală de reexport al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)

 

Agenția Servicii Publice

Gratuit

În funcție de solicitare

6

Autorizație pentru activitatea întreprinderii în vederea verificării proiectelor pentru construcții

 

Agenția Servicii Publice

Gratuit

5 ani

7

Autorizaţie de construire/desfiinţare pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional

Agenția Servicii Publice

Gratuit

Pentru durata de executare a lucrărilor de construcţie

8

Certificat de calificare al auditorului pentru auditul general

Ministerul Finanțelor

 

Gratuit

Termen nelimitat

9

Patentă de întreprinzător

Serviciul Fiscal de Stat

 

Autoritățile administrației publice locale

 

Casa Națională de Asigurări Sociale

 

Compania Națională de Asigurări în Medicină

De la 20 pînă  la 700 de lei

De la o lună pînă

la 12 luni

10

Certificat de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală

 

Gratuit

 3 ani

11

Autorizație de antrepozit vamal (administrarea şi gestionarea antrepozitului)

Serviciul Vamal

Agenția Servicii Publice

Gratuit

2 ani

12

Permisiune pentru obţinerea și depozitarea materialelor explozive

Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Ministerul Afacerilor Interne

Gratuit

12 luni, dacă spațiul este în locațiune;

36 de luni, dacă spațiul este în proprietate

13

Demers de executare a lucrărilor de dinamitare sau a lucrărilor cu materiale explozive

Autoritățile administrației publice locale

 

Gratuit

3 zile pentru o singură explozie;

un an pentru explozii multiple

14

Autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Agenția Servicii Publice

150 de lei

Termen nelimitat

15

Extras privind înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

Agenția Servicii Publice

 

Inspectoratul pentru Protecția Mediului

 

Agenția

de Mediu

 

Agenția Naţională pentru Sănătate Publică

Gratuit

Termen nelimitat

16

Certificat de înregistrare oficială în domeniul siguranței alimentelor

Agenția Servicii Publice

Gratuit

Termen nelimitat

17

Autorizaţie sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport

 

150 de lei

Un an

18

Autorizație pentru activitatea particulară de pază

Ministerul Afacerilor Interne

Agenția Servicii Publice

3250 de lei

5 ani

19

Permis de procurare a armei

 

400 de lei

3 luni

20

Certificat de deținător de armă

 

200 de lei

Termen nelimitat

21

Autorizație de funcționare a tirului de trageri

 

400 de lei

3 ani

22

Permis de armă, valabil numai în exercițiul atribuțiilor de serviciu

 

260 de lei

5 ani

23

Permis de transfer al armei

 

600 de lei

6 luni

24

Permis de transport al armelor

 

Gratuit

Pînă la

12 luni

25

Certificat de acreditare a unității de instruire a personalului din domeniul transportului rutier

 

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

 

Ministerul Afacerilor Interne

 

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Conform metodologiei de calcul aprobate prin lege

5 ani

 

26

Autorizaţie a Republicii Moldova pentru transportatori străini care efectuează rute regulate bilaterale sau tranzit pe

teritoriul Republicii Moldova

Agenţia Naţională Transport Auto  

 

Gratuit

Un an

27

Autorizaţie multilaterală CEMT anuală, cu carnet de drum

 

580 de euro*

Un an

(pînă la

31 decembrie)

28

Autorizaţie multilaterală CEMT pe  termen scurt, cu carnet de drum

 

50 de euro*

O lună

29

Autorizaţie pentru servicii ocazionale neliberalizate (de transport pasageri)

 

Gratuit

Pentru întreaga călătorie

30

Autorizaţie pentru transporturi rutiere internaţionale de mărfuri

 

8 euro* – cu plata taxei rutiere pentru Ucraina, Belarus şi Ungaria; pentru produse uşor alterabile pentru Ucraina;

12 euro* – de tranzit pentru Austria (într-o direcţie); fără plata taxei rutiere pentru Belarus şi Ucraina;

24 de euro* – fără plata taxei rutiere pentru Ungaria; universală multiplă (pentru o cursă); pentru toate statele, cu excepţia Ucrainei şi Belarusului (pentru o cursă);

35 de euro* – universală multiplă eliberată de o ţară terţă tuturor statelor (pentru transportatori autohtoni);

gratuit – TRACECA; BSEC;

gratuit – Federația Rusă

Un an

31

Carnetul foii de parcurs de tip CFP sau INTERBUS

 

30 de lei pentru o cursă

O călătorie

32

Autorizație de transport rutier de persoane prin servicii regulate (internațional sau național – local, municipal,  raional și interraional)

 

Gratuit

8 ani

33

Autorizaţie pentru desfășurarea activității de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internațional de cîntărire a vehiculului rutier

Agenția Servicii Publice

Gratuit

5 ani

34

Autorizaţie pentru desfășurarea activității de inspecție tehnică periodică 

Agenția Servicii Publice

Gratuit

5 ani

35

Autorizaţie specială de transport cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise

Ministerul Afacerilor Interne

Conform Codului fiscal, titlul IX, capitolul 4 și anexa nr. 3

Termen nelimitat

36

Autorizaţie pentru zboruri neregulate

Autoritatea Aeronautică Civilă

 

Gratuit

Pe termenul solicitat, plus 72 de ore

37

Autorizaţie de operator aerian (AOA – aviația generală și/sau lucru aerian)

Agenția Servicii Publice

Gratuit

Pînă la 2 ani

38

Certificat de operator aerian

Agenția Servicii Publice

Gratuit

Pînă la 2 ani

39

Certificat de operator de aerodrom/heliport

Agenția Servicii Publice

Gratuit

Pînă la 2 ani

40

Certificat de furnizor de servicii de navigație aeriană

Agenția Servicii Publice

Gratuit

Pînă la 2 ani

41

Certificat al întreprinderii de întreținere tehnică

Agenția Servicii Publice

Gratuit

2 ani

42

Certificat al întreprinderii de deservire la sol

Agenția Servicii Publice

Gratuit

Un an

43

Autorizație pentru zboruri regulate (pentru operatori aerieni naționali și din străinătate)

Agenția Servicii Publice

Gratuit

Un an

44

Certificat de urbanism pentru proiectare

Autoritatea administraţiei publice locale

Agenția Servicii Publice

 

Agenția pentru Supraveghere Tehnică

 

Agenția de Mediu

 

Agenția Naţională pentru Sănătate Publică

 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

 

Alte autorități publice în funcţie de obiect și dacă legea prevede expres implicarea acestora

50 de lei

24 luni

45

Autorizație de construire

Agenția Servicii Publice

 

Agenția pentru Supraveghere Tehnică

 

Agenția de Mediu

 

Agenția Naţională pentru Sănătate Publică

 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

 

Alte autorități publice în funcţie de obiect și dacă legea prevede expres implicarea acestora

100 de lei

6 luni

46

Autorizaţie de desfiinţare

Agenția Servicii Publice

 

Agenția pentru Supraveghere Tehnică

 

Agenția de Mediu

 

Agenția Naţională pentru Sănătate Publică

 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

 

Alte autorități publice în funcţie de obiect și dacă legea prevede expres implicarea acestora

100 de lei

6 luni

47

Autorizaţie de schimbare a destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor

Agenția pentru Supraveghere Tehnică

 

Agenția de Mediu

 

Agenția Naţională pentru Sănătate Publică

100 de lei

Pentru durata existenței construcției

48

Autorizaţie de plasare a publicităţii exterioare

Centrul Național de Terminologie

Conform legislației în vigoare

12 luni

49

Autorizaţie de retransmisie

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

 

5000 de lei

6 ani

50

Acord pentru exportul de animale sălbatice

 

 

Agenția de Mediu

 

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Conform Legii regnului animal

nr. 439/1995

Pentru o tranzacţie,

3 luni

51

Acord pentru exportul de plante

 

Conform Legii regnului vegetal

nr. 239/2007

Pentru o tranzacţie,

3 luni

52

Acord pentru importul de animale  sălbatice și/sau de plante

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

 

Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Gratuit

Pentru o tranzacţie,

3 luni

53

Autorizaţie pentru colectarea obiectelor regnului vegetal (plantelor spontane, inclusiv medicinale naturale)

 

500 de lei – pentru persoane fizice

 

2000 de lei – pentru persoane juridice

Un an

54

Autorizație pentru dobîndirea animalelor care nu constituie obiecte ale vînatului şi  pescuitului (melci, broaşte, şopîrle, şerpi)

 

3000 de lei

Un an

55

Permis/certificat CITES

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

 

Inspectoratul pentru Protecţia Mediului

Conform Legii regnului animal

nr. 439/1995 și

Legii regnului vegetal

nr. 239/2007

 

6 luni/un an

56

Autorizaţie de mediu privind gestionarea deşeurilor

Agenția Servicii Publice

 

Inspectoratul pentru Protecţia Mediului

 

Agenția pentru Supraveghere Tehnică

 

Autoritățile administraţiei publice locale

Gratuit

5 ani

57

Autorizație pentru exportul/  tranzitul deșeurilor 

 

Gratuit

Pînă la efectuarea exportului

58

Autorizație pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor care distrug stratul de ozon, al produselor şi al echipamentului care conțin asemenea substanțe

 

Gratuit

90 de zile

59

Acord de mediu

Autoritățile administraţiei publice locale

Gratuit

Pentru o activitate,

4 ani

 

60

Autorizaţie de emisie a poluanţilor în atmosferă de la surse fixe

 

 

Categoria întreprinderii după gradul de influenţă asupra atmosferei:

C. 4 – 500 de lei;

C. 3 – 1000 de lei;

C. 2 – 1500 de lei;

C. 1 – 4000 de lei

Un an și

5 ani

61

Autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei

 

1000 de lei

 

 

3000 de lei

Folosinţă de scurtă durată – de 3 ani;

Folosință de lungă durată – pînă la

25 de ani

62

Autorizaţie pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier

Agenția Servicii Publice

Gratuit

Un an

63

Aviz al expertizei ecologice de stat

 

Conform anexei

nr. 1  la Legea

nr. 851/1996

Pentru perioada de implemen-tare a proiectului

64

Certificat de atribuire a cotei de pescuit comercial

 

 

9000 de lei/per cotă/per tonă

Un an

65

Autorizaţie radiologică

 

Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare si Radiologice

 

Gratuit

5 ani

66

Autorizaţie radiologică parţială

 

Gratuit

5 ani

67

Autorizație de import al medicamentelor:

– neînregistrate, cu scopul înregistrării;

– înregistrate

Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

 

Agenția Servicii Publice

Gratuit

 

 

6 luni

 

Un an

68

Autorizație de fabricare a medicamentelor

Agenția Servicii Publice

Gratuit

5 ani

69

Certificat de acreditare

Agenția Națională pentru Sănătate Publică

 

De la 835 pînă la 9976 de lei, în funcţie de categoria instituției medico-sanitare și întreprinderii farmaceutice

5 ani

70

Autorizație de activitate pentru utilizarea obiectivelor şi încăperilor destinate activităților legate de circulația substanțelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor

Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor

(Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale)

Agenția Servicii Publice

 

Instituția medico-sanitară narcologică

 

Ministerul Afacerilor Interne

Gratuit

5 ani

71

Autorizație de import/export al substanțelor stupefiante, psihotrope şi al precursorilor

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Gratuit

Pentru durata  fiecărui caz de import sau export

72

Certificat de acreditare a prestatorului de servicii de certificare

Serviciul de Informații și Securitate

Agenția Servicii Publice

Gratuit

5 ani

73

Autorizație pentru operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

 

Gratuit

Pe durata existenței solicitantului

74

Autorizație de import în regim preferențial al unor tipuri de zahăr

Agenția Servicii Publice

 

Gratuit

30 de zile

75

Autorizație de import în Republica Moldova al produselor originare din țările membre ale Acor-dului central european de comerț liber (CEFTA)

 

 

Gratuit

2 luni

76

Înregistrare de stat a persoanelor juridice, a filialelor şi a reprezentanţelor acestora

 

 

1149 de lei

Termen nelimitat

77

Înregistrare de stat a întreprinzătorilor individuali

 

364 de lei

Termen nelimitat

78

Autorizare de desfășurare a activităților de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicațiile Electronice și Tehnologia Informației

Serviciul de Informație și Securitate

 

Inspectoratul pentru Protecţia Mediului

 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

 

Serviciul Vamal

 

Autoritățile administraţiei publice locale

Gratuit

Pe termenul solicitat

79

Autorizare generală de furnizare a rețelelor ori serviciilor  de comunicații electronice

 

Gratuit

Termen nelimitat

80

Act de acreditare a organismelor de evaluare a conformității

Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC

 

 

Agenția Servicii Publice

 

În caz de acreditare cu recunoaștere, în funcţie de domeniu:

Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne

Conform metodologiei de calcul aprobate prin lege

4 ani

81

Act de acreditare a organismelor de certificare:

– în domeniul evaluării bunurilor imobile;

– în domeniul evaluării obiectelor de proprietate intelectuală;

– a inginerilor cadastrali;

– în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor  topografice și geoinformaticii

Agenția Servicii Publice

 

Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală

 

Ministerul Economiei și Infrastructurii

 

Conform tarifelor aprobate de Centrul Național de Acreditare MOLDAC

5 ani

82

Autorizație de import al motorinei

 

Agenţia Națională pentru Reglementare în Energetică

Agenția Servicii Publice

Gratuit

Un an

 

* Notă: Plăţile stabilite în euro se efectuează în monedă naţională calculate la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării plăţilor.

 

III. Actele permisive care se încadrează în categoria certificatelor

 

Nr.

crt.

Actul permisiv

Autoritatea emitentă

Alte autorități/enti-tăți implicate

Costul

Termenul de valabilitate

 

1

Aviz pozitiv de expertiză în domeniul securității industriale

Organismul de expertiză acreditat în domeniul securității industriale

 

 

Conform metodologiei de calcul aprobate de către Guvern

5 ani

 

2

Certificat de expertiză pentru instalații tehnice și/sau sisteme tehnologice, cu termen de exploatare depășit

 

Conform metodologiei de calcul aprobate de către Guvern

Pînă la 5 ani

 

3

Certificat de recunoaștere a aprobării de model

(pentru mijloacele care nu au verificare inițială CE sau al căror model nu este aprobat în alte state cu care Republica Moldova are încheiat acord de recunoaștere)

 

Institutul Național de Metrologie

 

 

Conform metodologiei de calcul aprobate prin lege

Corespunză-tor termenului de valabilitate a certificatului de aprobare de model recunoscut

 

4

Certificat de aprobare de model

 

Conform metodologiei de calcul aprobate prin lege

10 ani

 

5

Buletin de verificare metrologică

 

Conform metodologiei de calcul aprobate prin lege

Conform listei oficiale a mijloacelor de măsurare

 

 

supuse controlului metrologic legal, aprobată de către Guvern

 

6

Certificat de înregistrare  a produsului farmaceutic de uz veterinar

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

2000 de lei per produs – produse autohtone

 

4500 de lei per produs – produse de import

5 ani

 

7

Certificat sanitar-veterinar

Laboratoare de expertiză sanitar-veterinară

Conform Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată de instituţiile sanitar-veterinare de stat

Pentru termenul indicat în certificat

 

8

Certificat fitosanitar pentru export sau reexport

Întreprinderea abilitată oficial pentru prestarea serviciilor de dezinfectare/

dezinfestare și expertize de laborator (după caz)

De la 6 pînă la 185 lei

14 zile

 

9

 

Certificat de inofensivitate  (la export sau reexport) pentru produsele alimentare, inclusiv cele ambalate

Laboratoare de expertiză sanitară

 

Gratuit

 

Coincide cu  termenul de valabilitate a produsului

 

10

Certificat de omologare (înregistrare) a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului (cu excepţia celor  marcați cu mențiunea „Îngrăşămintele CE”)

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

 

Centrul de Stat  pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților

Gratuit

2 ani și 7 ani

 

 

11

Permis special pentru conducătorii de autovehicule speciale de încasare şi comunicaţie specială

Ministerul Afacerilor Interne

 

126 de lei

Un an

 

12

Certificatul CEMT pentru condiţiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor sau  de corespundere a remorcii/semiremorcii cu cerinţele de siguranţă

Agenţia Naţională Transport Auto

Stațiile de inspecție tehnică autorizate de Agenția Națională Transport Auto

Gratuit

Termenul de valabilitate analogic celui din raportul de testare tehnică a autovehicu-lului

 

13

Certificat de agreare pentru vehiculele care transportă substanțe periculoase 

Stațiile de testare/certifica-re autorizate

Gratuit

Pînă la

12 luni

 

14

Autorizaţie de instalare şi de exploatare a emiţătoarelor radio

Autoritatea Aeronautică Civilă

 

Gratuit

Pînă la 2 ani (conform certificatului de navigabilita-te) pentru emiţătoare instalate la bordul aeronavelor

 

Pînă la

10 ani pentru  emiţătoare la sol, cu excepţia pentru staţiilor radio portabile

 

Un an – staţiile radio

 

15

Certificat de navigabilitate

 

Gratuit

Pînă la 2 ani

 

16

Autorizație pentru zbor special

 

Gratuit

Pe perioada executării zborului

 

17

Certificat de clasă 

 Agenția Navală

 

Conform metodologiei de calcul aprobate de către Guvern

5 ani pentru nave care se exploatează pe căi navigabile interioare

 

2 ani pentru nave de navigație mixtă, de tip rîu-mare, mai vechi de

30 de ani

 

18

Certificat de tonaj

 

Conform metodologiei de calcul aprobate de către Guvern

10 ani (cu prelungire ulterioară pentru

10 ani)

 

19

Certificat de bună stare de navigabilitate

Căpitănia Portului Giurgiulești (după caz)

Conform metodologiei de calcul aprobate de către Guvern

Termen nelimitat

 

20

Certificat de naționalitate

 

Întreprinderea de Stat „Registrul Naval”

Conform metodologiei de calcul aprobate de către Guvern

Termen nelimitat pentru navele care sînt exploatate pe căi navigabile interioare

 

Un an –pentru navele  pe căi  navigabile internațio-nale, navele maritime, navele de navigație mixtă, de tip rîu-mare

 

21

Certificat al echipajului minim pentru siguranţa navigaţiei

 

Gratuit

Un an

 

22

Certificat de atestare tehnico-profesională a specialiştilor din construcţii

 

Ministerul Economiei și Infrastructurii

 

 

Gratuit

5 ani

 

23

Certificat de urbanism pentru proiectarea lucrărilor de utilitate publică de interes naţional

 

Gratuit

24 de luni

 

24

Certificat al evaluatorului:

–  bunurilor imobile;

– obiectelor proprietății intelectuale

Organismul de  certificare  acreditat de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC

 

Conform metodologiei de calcul aprobate de către Guvern

5 ani

 

25

Certificat cartografie

 

Conform metodologiei de calcul aprobate de către Guvern

5 ani

 

26

Certificat topo-geodezic  

 

Conform metodologiei de calcul aprobate de către Guvern

5 ani

 

27

Certificat de înregistrare a medicamentului

Agenţia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

 

Gratuit

Termen nelimitat

 

28

Certificat de înregistrare a produselor biodistructive

Agenția Naţională pentru Sănătate Publică

 

 

 

Pînă la

10 ani

 

29

Autorizaţie sanitară de funcționare a obiectivelor

 

 

Agenția Servicii Publice

Gratuit

5 ani

 

30

Aviz sanitar pentru activități, proiecte de documente, produse, servicii, construcții, instalații, echipamente și tehnologii cu impact asupra sănătății

 

Gratuit

Pentru producerea în serie, pentru producătorii autohtoni –

3 ani

 

Pentru produsele de import –

un an

 

Pentru un

lot – pe termenul de valabilitate a produselor

 

31

Autorizație a stațiilor de radiocomunicații ale navelor maritime și fluviale

Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice

Agenția Navală

 

Gratuit

Coincide cu termenul de valabilitate a certificatului de navigație sub pavilionul Republicii Moldova

 

32

Act de confirmare a perimetrului geologic pentru explorarea subsolului

Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale

 

 

Gratuit

5 ani

 

33

Act de confirmare a perimetrului minier pentru:

– extragerea substanţelor minerale utile;

– extragerea apelor subterane;

– construcţia şi exploatarea construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile;

– organizarea obiectivelor geologice protejate

 

Gratuit

5 ani

 

34

Autorizație de electrician pentru amenajarea instalațiilor noi şi reconstruite

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

 

Gratuit

3 ani

 

35

 

Certificat de securitate 

 

Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice

 

Gratuit

5 ani

 

 

 

 

 

 

36

Certificat de urbanism informativ

Autoritatea administraţiei publice locale

Agenția Servicii Publice (după caz)

50 de lei

  1. luni

 

Sursa: http://lex.justice.md/md/340497/

27.12..2017 | Вернуться назад