Econt Prof SRL

Succesul e de partea noastra!

Tichete de masa

 Tichetele de masă sunt instrumente  folosite de către companii pentru a oferi beneficii extra salariale angajaţilor lor. Acordarea tichetelor de masă de către angajatori este facultativă. Tichetele de masă vor fi acordate doar pentru zilele lucrate efectiv pe parcursul lunii, iar salariatul nu va primi tichete pentru zilele în care a fost în concediu anual sau medical şi pentru zilele în care s-a aflat în deplasare de serviciu. Angajatorul este în drept să suporte cheltuieli pentru hrană pentru un angajat, care vor fi deduse în scopuri fiscale conform art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, ori să acorde tichete de masă, fiind permisă doar o singură opțiune.

Continutul Legii http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371965

06.06.2018 | Вернуться назад